Uitvoeringsorganisatie

De organisatie van Examenplatform UV wordt ondersteund door een professionele uitvoeringsorganisatie: Examenservices te Nieuwegein.

Vast aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken:

Bianca Boerop

  • 06 54943893
  • Bianca.Boerop@EXAMENSERVICES.NL

Contact

Vast aanspreekpunt voor ontwikkeling en vaststelling:

Linda van Abeelen

  • 06 41855464
  • Linda.vanAbeelen@EXAMENSERVICES.NL

Contact