Uitvoeringsorganisatie

De organisatie van Examenplatform UV wordt ondersteund door een professionele uitvoeringsorganisatie: Examenservices te Nieuwegein.

Vast aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken:

Bianca Boerop


Contact

Vast aanspreekpunt voor ontwikkeling en vaststelling:

Linda van Abeelen


Contact