Samenvatting Bestuursvergadering + EAC van 17 november 2023

Nieuwsbericht

Samenvatting Bestuursvergadering + EAC van 17 november 2023

21 december 2023

De bestuursvergadering heeft in november plaatsgevonden en zoals gebruikelijk, de laatste van het jaar wordt gecombineerd met de EAC. Nu Hetty als bestuurslid weg is en zij ook deelnam aan de EAC vergaderingen, is opnieuw gekeken de banden tussen beide weer aan te halen. Besloten is dat Rene Potters als bestuurslid bij de EAC vergaderingen aansluit.
Er is opnieuw ingegaan op het programma flexibilisering en ter voorbereiding op de VvA vergadering zijn de wensen van de aangeslotenen om andere beoordelingsvormen/ CGI te onderzoeken onder de loept genomen. Ook is stilgestaan bij de governance van Praktijkbeoordelen en is de begroting 2024 in grote lijnen doorgenomen.