Vacature bestuurslid

Nieuwsbericht

Vacature bestuurslid

12 juli 2021

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 november 2021 een nieuw bestuurslid!

Het bestuur van Examenplatform Entree bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt verder bij haar werkzaamheden bijgestaan door een bestuursondersteuner én een uitvoeringsorganisatie voor alle operationele werkzaamheden.
Het bestuur komt jaarlijks vier tot maximaal zes maal bij elkaar. Vergaderingen vinden zowel online als fysiek plaats. Daarnaast vinden er jaarlijks drie vergaderingen van aangeslotenen plaats, waarin het bestuur altijd vertegenwoordigd is.

Heeft u belangstelling om sturing te geven aan Examenplatform Entree en mede het beleid te bepalen? Neem dan contact op met: Eugenie Duindam, secretaris Examenplatform Entree, via: [email protected].

Meer informatie vindt u op de website www.examenplatformentree.nl