Begroting 2017- en 2018

Nieuwsbericht

Begroting 2017- en 2018

31 oktober 2017

 

Tijdens de vergadering van aangeslotenen is tevens de begroting voor komend schooljaar besproken en vastgesteld. De uitgebreide toelichting is aan alle deelnemende scholen verstuurd.

Aan de kostenkant is een toelichting gegeven over alle kosten die het Examenplatform Entree verwacht. Dit varieert van kosten voor het boekhoudpakket tot aan vergoedingen voor de leden van bijvoorbeeld de vaststellingscommissie.

Aan de inkomstenkant zijn scenario’s geschetst die gebaseerd zijn op de verwachte studentenaantallen. Uiteindelijk is er gekozen voor scenario 2 waarbij iedere school een bijdrage van € 20,- per student betaalt.

Dit wordt berekend op basis van de DUO telling van 1 oktober. Het Bestuur realiseert zich dat het gaat om een stevige verhoging ten opzichte van het eerste jaar. Uiteindelijk is de inschatting voor het eerste jaar te laag gebleken voor alle zaken die de gezamenlijke scholen van het Examenplatform Entree verwachten.

Het Bestuur wil daarnaast wel stapsgewijs een kleine buffer opbouwen voor het Examenplatform omdat deze nu een hele krappe cashflow heeft. Doordat een aantal scholen nog niet heeft betaald kunnen we ook niet binnen de betalingstermijnen voldoen aan alle facturen die binnenkomen. Dat willen we oplossen door dit jaar niet alleen strenger te zijn met incasso, maar ook door een kleine buffer aan te houden.