Vergadering van aangeslotenen

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen

31 oktober 2017

 

Op 12 oktober heeft de vergadering van aangeslotenen plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering stonden een 3-tal zaken;

  • Activiteitenplan
  • Begroting van het Examenplatform Entree
  • Bemensing van de vaststellingscommissie en de ontwikkelgroepen.

Ten aanzien van de onderste twee bullits verwijs ik je door naar de nieuwsonderwerpen hieronder.

De aanwezige leden hebben het activiteitenplan voor het schooljaar 2017-2018 goedgekeurd. Alle aangesloten scholen hebben de notulen van de vergadering ontvangen waarin alle activiteiten staan opgesomd. Naast het verzorgen van de communicatie, het verzorgen van de vergadering van aangeslotenen, het borgen van de kwaliteit en ondersteunen van het bestuur, gaan we komend schooljaar ook aan de slag met de reeds bestaande examenproducten en gaan we nieuwe producten ontwikkelen. Hieronder volgt een korte opsomming daarvan:

  • Begeleiden van 10 vergaderingen van ontwikkelnetwerken.
  • Ontwikkelen van 32 nieuwe examenopdrachten.
  • Onderhouden van 58 bestaande examenopdrachten.
  • Ontwikkelen van het examen voor het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden.
  • Begeleiden van 5 vergaderingen van de vaststellingscommissie om 80 nieuwe en onderhouden examenopdrachten en 1 examen voor keuzedelen vast te stellen.
  • Begeleiden certificering Examenplatform Entree.
  • Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder de scholen.

Gedurende het schooljaar zullen we met voortgangsrapportages aan het bestuur en nieuwsberichten in deze nieuwsbrief rapporteren over de voortgang van de op te leveren producten.