Bijeenkomst Bestuur en Examenadviescommissie 19 november

Nieuwsbericht

Bijeenkomst Bestuur en Examenadviescommissie 19 november

26 november 2021

Op vrijdag 19 november is een afvaardiging van het bestuur en de examenadviescommissie(EAC) samengekomen voor hun jaarlijks overleg. Wegens omstandigheden konden een groot aantal leden niet aanwezig zijn en is de agenda op sommige punten aangepast en ingekort. Het volgende is aan bod gekomen:

  • De aanwezigen hebben integraal het aangepaste kwaliteitshandboek vastgesteld na het doorvoeren van wijzigingen.
  • Er is lang stilgestaan bij de uitkomsten van de hercertificering.
  • De komende maanden wordt veel tijd en energie gestoken in het het borgen van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de totstandkoming van de examenproducten. Op korte termijn wordt met alle aangeslotenen het gesprek aangegaan om vervolgens tot een overeenstemmend beleid en bijbehorende strategie te komen.
  • Hetzelfde geldt voor de bezetting van de diverse commissies. Dat is al tijden een punt van zorg, waar zichtbaar verbetering in moet komen.
  • Tijdens de eerstvolgende Vergadering van Aangeslotenen zal de betrokkenheid en bezetting van de commissie opnieuw hoge prioriteit op de agenda krijgen.