Nieuwe mappenstructuur op Examenbank

Nieuwsbericht

Nieuwe mappenstructuur op Examenbank

26 november 2021

Per 1 september is de nieuwe beoordelingssystematiek van Examenplatform Entree ingegaan. Voor alle studenten die vanaf cohort 2021 (september 2021) zijn gestart, kunnen de exameninstrumenten met een beoordelingssystematiek op basis van een driepuntsschaal worden ingezet. Voor eventuele herkansers uit eerdere cohorten en studenten uit de februari-instroom is de vorige versie van de exameninstrumenten (op basis van een tweepuntsschaal) nog beschikbaar op de examenbank.

Om ervoor te zorgen dat alle scholen de juiste documenten van de Examenbank downloaden is de mappenstructuur op de examenbank opnieuw ingedeeld. In dit bericht volgt hier een korte toelichting op.

In de examenbank kiest u voor het profiel waarop de student is ingeschreven. In de map van het profiel ziet u twee mappen staan, zoals op de afbeelding hieronder.

Is een student eerder dan september 2021 aan zijn opleiding begonnen (bijvoorbeeld een herkanser of een student uit de februari-instroom), dan kiest u voor de ‘Variant vanaf 2020’. Hier kunt u de exameninstrumenten downloaden met de beoordelingssystematiek op basis van een tweepuntsschaal.

Is een student in september 2021 of later aan zijn opleiding begonnen, dan kiest u voor de ‘Variant vanaf 2021’. Hier kunt u de exameninstrumenten downloaden met de beoordelingssystematiek op basis van een driepuntsschaal.