Evaluatiebijeenkomst 9 maart

Nieuwsbericht

Evaluatiebijeenkomst 9 maart

23 april 2020

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en het organiseren van een evaluatiebijeenkomst. Dit jaar vond de evaluatiebijeenkomst op 9 maart plaats. Er waren 10 medewerkers van 7 aangesloten scholen aanwezig.

Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

– Het bespreken van de resultaten van de tevredenheidsenquête
– Het bespreken van feedback die door het jaar heen was ingestuurd
– Het delen van eigen feedback

Het was een prettige bijeenkomst waarin veel specifieke feedback opgehaald kon worden en scholen actief hun ervaringen rondom examinering uitwisselden. Op dit moment worden de uitkomsten van de bijeenkomst uitgewerkt. Deze worden vertaald naar ontwikkelwensen voor het bestuur, een onderhoudsplan voor de examenadviescommissie en voorstellen in specifieke exameninstrumenten voor de vaststellingscommissie.