Feedback indienen

Nieuwsbericht

Feedback indienen

23 april 2020

Het Examenplatform Entree ontvangt graag feedback van gebruikers. Dit kan feedback op examenproducten zijn, maar ook op bijvoorbeeld de dienstverlening en/of communicatie. De helpdesk van het Examenplatform is het eerste aanspreekpunt voor feedback. U kunt de helpdesk telefonisch bereiken op 030 6087988 of een e-mail sturen naar [email protected].

Als u belt over uitgebreide of inhoudelijke feedback, dan kan de medewerker van de helpdesk u vragen om uw feedback op de mail te zetten. Op die manier kan de door u gegeven informatie goed overgedragen worden aan de betreffende ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar zorgt ervoor dat u een reactie ontvangt.

Bepaalde feedback kan het Examenplatform Entree pas op een later moment verwerken, zoals het verzoek tot het aanpassen van het beoordelingsformulier of een inhoudelijke wijziging in een examenopdracht. Dit neemt niet weg dat wij te allen tijde graag uw feedback ontvangen. Feedback die we niet direct kunnen verwerken, noteren we voor een later moment.