Servicedocument examinering

Nieuwsbericht

Servicedocument examinering

23 april 2020

Door de corona-maatregelen hebben we te maken met de situatie dat niet alle examens uitvoerbaar zijn. Zowel Examenservices als het Examenplatform Entree krijgen vanuit de scholen vragen hoe zij hiermee moeten omgaan en of het platform als examenleverancier hier in kan helpen.

Naar aanleiding van deze vragen is er een servicedocument opgesteld met een aantal suggesties om de examenuitvoering aan te passen aan de corona-maatregelen. Deze suggesties sluiten aan op de ‘Handreiking verantwoord diplomabesluit’ en op het ‘Servicedocument mbo-aanpak corona-virus’. Het document staat op de website van het Examenplatform en vindt u via deze link.

In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om exameninstrumenten tijdelijk aan te passen. U kunt daarvoor contact opnemen via [email protected]. Ook extra tips voor aanpassing van de examenuitvoering zijn welkom.