Hercertificering Examenplatform Entree succesvol afgerond

Nieuwsbericht

Hercertificering Examenplatform Entree succesvol afgerond

26 november 2021

Als gecertificeerd examenleverancier heeft Examenplatform Entree een hercontrole ondergaan op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De hercertificering is uitgevoerd door Hobéon.

Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat de hercertificering met een positief resultaat is afgesloten!

Aan Examenplatform Entree wordt het predicaat gecertificeerd examenleverancier toegekend, zij voldoet aan:

  • De proces- en organisatie-eisen uit de norm valide exameninstrumenten
  • De producteisen uit de norm valide exameninstrumenten

Het eerder toegekende certificaat is verlengd tot 8 oktober 2024. De formele ingangsdatum is 8 oktober 2021.