Werken bij Examenplatform Entree? Er zijn meerdere vacatures beschikbaar

Nieuwsbericht

Werken bij Examenplatform Entree? Er zijn meerdere vacatures beschikbaar

26 november 2021

Per direct is Examenplatform Entree op zoek naar nieuwe bestuurs-, vaststellingscommissie- en ontwikkelleden. Wat houden de diverse functies in?

Bestuurslid 
Het bestuur geeft sturing aan de examenstichting, voert beleidsbepaling uit en is vertegenwoordigd tijdens de Vergadering van Aangeslotenen. Als bestuurslid bewaakt u de uitvoering van activiteiten conform de gemaakte afspraken en draagt u het beleid en de uitvoering van de examenstichting naar de achterban. U levert actief een bijdrage tijdens de bestuursvergaderingen, die jaarlijks vier tot maximaal zes maal plaatsvinden.

Nadere informatie over de vacature >>

Lid Vaststellingscommissie
Als vaststellingcommissielid houdt u zich bezig met het beoordelen en vaststellen van examens voor de Entree opleidingen. Jaarlijks vinden er maximaal vier vaststellingsbijeenkomsten à drie uur plaats. Met uw werkervaring in het middelbaar beroepsonderwijs en vakinhoudelijke kennis, beoordeelt u onder meer of de examens goed aansluiten bij de desbetreffende branche en het kwalificatiedossier. Ervaring met keuzedeelexamens is voor deze functie een pré.

Nadere informatie over de vacature >>

Lid Examenadviescommissie
De examenadviescommissie is verantwoordelijk voor het verstrekken van adviezen aan het bestuur ten aanzien van de kwaliteitsprocessen en het algeheel functioneren van Examenplatform Entree. Als commissielid brengt u gevraagd en ongevraagd advies uit over het ontwikkelproces, examinering en regelgeving, formats van exameninstrumenten en functieprofielen. Er vinden jaarlijks vier bijeenkomsten plaats, zowel digitaal als fysiek.

Nadere informatie over de vacature >>

Ontwikkellid
Het Examenplatform Entree is doorgaans op zoek naar docenten die hun examinering- en vakkennis willen inzetten bij de ontwikkeling van proeves en keuzedeelexamens. Momenteel zoeken wij in het bijzonder ontwikkelleden bij de profielen ‘Assistent procestechniek’, ‘Assistent verkoop/retail’ en ‘Assistent plant, dier of groene leefomgeving’ voor het nieuwe kwalificatiedossier.

Nadere informatie over de vacature >>

Op de website leest u meer over de functies en werken bij Examenplatform Entree.
Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].