Kort verslag Themadag “verdraaid examineren” 

Nieuwsbericht

Kort verslag Themadag “verdraaid examineren” 

26 april 2023

Op 10 maart vond de themadag plaats met als titel ‘Verdraaid examineren’. Samengevat: een mooie en succesvolle dag. Lees hieronder waarom.

De themadag is georganiseerd om met aangeslotenen van het Examenplatform Entree in gesprek te gaan over de behoeftes en ideeën van andere vormen van examineren. Daarnaast is een dag als deze ook goed voor de relatie met de gebruikers van scholen.

In de ochtend werd een presentatie gegeven met feiten van examinering waarbij er een ‘harde knip’ is gezet tussen onderwijs en examineren en de gevolgen ervan. Er werd gesproken over nieuwe ideeën en andere vormen van examineren en beoordelen. Hierna gingen de deelnemers in groepen uiteen met een leidraad aan vragen.
De middag werd door Tim van Rheenen verzorgd die een ‘open space’ werkvorm begeleidde. Iedereen kon een onderwerp inbrengen waarover later in kleine groepen gediscussieerd kon worden. Hieronder staan de ingebrachte onderwerpen, waar met elkaar kennis en ervaringen werden gedeeld en waar mooie discussies gevoerd werden.

De themadag is door de aanwezigen als waardevol ervaren. Een levendige dag met veel interactie en verschillende werkvormen die ook informatie voor het bestuur heeft opgeleverd. De wens is uitgesproken om vaker dit soort themadagen te organiseren.