Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Kaders, richtlijnen en uitgangspunten

3 oktober 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In deze editie gaan we dieper in op het ontwerpen van onze exameninstrumenten. Welke kaders, richtlijnen en uitgangspunten liggen daaraan ten grondslag?

Ontwerpen
Naast alle bestuurlijke en organisatorische aspecten die horen bij een examenstichting, is er ook een aantal keuzes te maken en besluiten te nemen op inhoudelijk gebied. Dit gebeurt in het ontwerpproces. De examenadviescommissie heeft als belangrijkste taak om, samen met de uitvoeringsorganisatie, inhoudelijke invulling te geven aan de visie, kaders, richtlijnen en formats die ten grondslag liggen aan de exameninstrumenten. Het bestuur stelt de kaders en richtlijnen uiteindelijk vast.

Kaders, richtlijnen en uitgangspunten
Het ontwerpproces heeft geresulteerd in een aantal formats:
• Verantwoordingsdocument
• Instructie beoordelaar en student
• Examenopdrachten
• Beoordelingsformulieren
Aan de hand van de formats kunnen de kaders, richtlijnen en uitgangspunten het beste worden toegelicht. Daarnaast gelden bij een aantal formats nog aanvullende formats. Deze worden benoemd bij het format waar dit van toepassing is.

Schrijfstijl
In de standaarddocumenten is bewust gekozen voor een bepaalde schrijfstijl. Instructieteksten voor de student zijn kort en krachtig en in actieve schrijfstijl geschreven. Het is belangrijk om de lezer zoveel mogelijk rechtstreeks aan te spreken. Dit verkleint de afstand tot het onderwerp en vergroot daardoor de begrijpelijkheid. In de exameninstrumenten wordt de student aangesproken met ‘jij’ of ‘je’. In documenten voor beoordelaars of de organisatie wordt de lezer aangesproken met ‘u’.

Taalniveau
De examenopdrachten worden daarnaast zoveel mogelijk op ERK-taalniveau B1 geschreven. Taalniveau B1 correspondeert met het referentieniveau 2F.
Ook de bijbehorende documenten worden op B1-niveau geschreven. 40 procent van de Nederlanders heeft een maximaal leesniveau B1. Een tekst op B1-niveau is voor 95 procent van de Nederlanders te begrijpen (Bureau taal, 2018).