Examenadviescommissie 14 oktober 2022

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 14 oktober 2022

10 november 2022

Op 14 oktober is de examenadviescommissie (EAC) opnieuw bij elkaar gekomen. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Ontwikkelproces
   • De stand van zaken omtrent de herziene examenopdrachten bij het nieuwe kwalificatiedossier is doorgenomen. Dit betreft uitsluitend het ontwikkelproces in 2022 dat volgens planning verloopt en waarbij de EAC geen bijzonderheden ziet.
   • Voor 2023 kunnen er nog 15 (bestaande) examenopdrachten bij het nieuwe kwalificatiedossier worden herzien. De EAC brengt hiervoor een positief advies uit.
   • De ontwikkelwens voor een keuzedeelexamen bij ‘Toewerken naar Nederlands 2F’ krijgt ook een positief advies en wordt voorgelegd aan het bestuur.
  • Formats beoordelingsformulieren en verantwoordingsdocumenten
   • Naar aanleiding van de fout in de omreken- en beslissingstabellen in de beoordelingsformulieren, zijn deze formulieren samen met de bijbehorende verantwoordingsdocumenten in september meteen aangepast. De EAC heeft zich nogmaals over de aangepaste beoordelingsformulieren en verantwoordingsformulieren gebogen en is akkoord met de wijzigingen.
   • Bij dit agendapunt komt naar boven dat sommige EAC-leden graag een wijziging zien in het format ‘Richtlijnen criteriumgericht interview’. Het inzichtelijk maken van het aantal beoordelingscriteria dat per profiel en keuzedeel bevraagd mag worden, is een gewenste wijziging. Tijdens de eerstvolgende EAC-bijeenkomst volgt een besluit hierover.
  • Kwaliteitshandboek examinering
   De nieuwe versie van het kwaliteitshandboek is goedgekeurd door de EAC. Een greep uit de aanpassingen en toevoegingen:

    • De reglementen van de examenadviescommissie en vaststellingscommissie
    • De nieuwe vaststellingsformulieren
    • De beoordelingsmix, zoals opgenomen in de verantwoordingsdocumenten
    • Aanvulling bij de cesuur: ‘Voor het eindoordeel goed van een kerntaak dient de student voor de gehele kerntaak een 8,0 of hoger te scoren’.

   Nadat het kwaliteitshandboek op 18 november door het bestuur is goedgekeurd, kunt u het ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v6’ vinden in de examenbank.

 • Deskundigheidsbevordering
  In 2023 staat de tweejaarlijkse deskundigheidsbevordering voor de examenadviescommissie weer op de planning. De EAC kiest voor het onderwerp ‘Anders verantwoorden diplomabesluit’. Welke vorm de deskundigheidsbevordering krijgt, bespreekt de EAC tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 17 februari.