Kwaliteitshandboek

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek

11 oktober 2018

De Vergadering van Aangeslotenen heeft het kwaliteitshandboek definitief goedgekeurd inclusief het aangepaste organisatiereglement. Het kwaliteitshandboek is via de website van Examenplatform Entree beschikbaar voor alle aangeslotenen.

Het handboek bevat kaders en richtlijnen voor exameninstrumenten en procedurebeschrijvingen voor:
· de ontwikkeling van examens;
· de vaststelling van de examens;
· het onderhouden en beheren van examens;
· het borgen van de kwaliteit;
· beschrijving taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies.