Update enquête tevredenheid Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Update enquête tevredenheid Examenplatform Entree

11 oktober 2018

Op 6 juli ’18 hebben alle scholen, die bij het Examenplatform Entree zijn aangesloten, een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening van het examenplatform te evalueren, maar ook om de examenproducten waar nodig te verbeteren. De vragen uit dit onderzoek zijn tot stand gekomen in overleg met het Bestuur en de Examenadviescommissie (EAC).

Het tevredenheidsonderzoek kon tot 1 oktober 2018 worden ingevuld. Op korte termijn worden de resultaten verwerkt in een rapport die met het bestuur en de EAC zal worden besproken. De eindrapportage wordt uiteraard aan alle aangeslotenen toegezonden.