Onderzoek examenresultaten

Nieuwsbericht

Onderzoek examenresultaten

9 oktober 2019

Er bestaan tussen de aangesloten scholen grote verschillen in de door studenten behaalde examenresultaten. Een aantal scholen heeft hierover melding gemaakt en het is ook bij de examenadviescommissie van 28 mei 2019 aan de orde gekomen. Zo leidt de beoordeling bij sommige scholen tot vrijwel uitsluitend hoge scores, terwijl bij andere scholen de beoordeling leidt tot lage scores of zelfs een onvoldoende oordeel. Niet alleen worden deze grote verschillen tussen scholen onderling geconstateerd, maar ook tussen de verschillende crebo’s.

Het bestuur heeft ingestemd om in schooljaar 2019-2020 onderzoek te doen bij vijf scholen om beter zicht te krijgen waar deze verschillen door ontstaan. Het is belangrijk vast te stellen welke variabelen een rol spelen bij de verschillen. De uitkomsten worden uiteraard gedeeld met alle aangesloten scholen. Op dit moment hebben vier scholen zich aangemeld en zijn we nog op zoek naar een laatste school.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek neem dan contact op met [email protected] voor meer informatie.