Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

17 december 2021
In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek van Examenplatform Entree. Het herziene handboek is deze maand gepubliceerd en te vinden in de examenbank als ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree ‘1v5’.
In deze editie leest u meer over waar het voor Examenplatform Entree ruim vijf jaar geleden allemaal mee begon.

Ontstaansgeschiedenis
In 2016 is het zaadje geplant waaruit uiteindelijk Examenplatform Entree is voortgekomen. Vanuit een wens bij de BTG zijn 16 scholen gaan samenwerken en hebben zij hun krachten gebundeld om met elkaar kwalitatief goede examens te ontwikkelen voor de Entree doelgroep.

Als basis voor verdere samenwerking is een aantal uitgangspunten opgesteld:

  • Scholen zijn zelf eigenaar van de exameninstrumenten.
  • Iedere school heeft ruimte om een eigen (school)specifieke invulling te geven aan de examinering. Hiervoor worden er per profiel verschillende proeves beschikbaar gesteld, die elk beoordeeld kunnen worden met het beoordelingsformulier dat bij het profiel hoort.
  • Formats zijn eenvoudig en simpel in gebruik.
  • Taalgebruik past bij de specifieke doelgroep.
  • Werknemers van de deelnemende scholen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de examen-instrumenten.
  • Examens worden ontwikkeld op basis van de herziene kwalificatiestructuur.
  • Examens moeten online beschikbaar zijn.
  • Gezamenlijk punt (loket) voor het stellen van alle vragen.
  • Beheer van de exameninstrumenten ligt bij één uitvoeringsorganisatie.
Op 23 september 2016 is Examenplatform Entree formeel opgericht en van start gegaan op basis van bovengenoemde uitgangspunten. De Examenstichting, dus de deelnemende scholen, is eigenaar van de exameninstrumenten.