Vergadering van aangeslotenen 11 februari 2022

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen 11 februari 2022

24 februari 2022

Op 11 februari heeft de eerste vergadering van aangeslotenen fysiek plaatsgevonden bij KAS/MeetInnOffice te Woerden. Helaas woonde slechts een klein gedeelte van de aangeslotenen deze bijeenkomst bij. De gebruikte presentatie is inmiddels gedeeld met alle aangeslotenen.

Tijdens de vergadering zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Mededelingen vanuit de Penningmeester
  • Terugblik over 2021
  • Stand van zaken nieuwe KD
  • Keuzedeel Toewerken naar Nederlands 2F

De notulen volgen op korte termijn en worden gedeeld met alle aangesloten scholen. Het bestuur onderzoekt hoe de aanwezigheid tijdens vergaderingen verhoogd kan worden en welke vorm daarvoor het meest geschikt is. U leest hierover meer in de volgende edities van de nieuwsbrief.

De volgende vergadering van aangeslotenen staat gepland op 3 juni 2022, die ditmaal digitaal van 10.00 – 12.00 uur plaatsvindt.