Werkwijze Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Werkwijze Examenplatform Entree

5 december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 informeren wij u graag over de routes en werkwijze van het Examenplatform Entree.

Het Examenplatform Entree is vijf dagen per week telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op nummer 030-608 79 88. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een e-mail sturen naar [email protected]. Tevens kunt u onze website raadplegen.

Instrumenten
Heeft u vragen over de instrumenten van het Examenplaftorm Entree dan kunt u allereerst kijken op de website onder het tabblad Examenbank, daar staan de productoverzichten. Hier kunt u vinden welke producten er beschikbaar zijn en of deze zijn gewijzigd. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per mail contact opnemen met de helpdesk.

Nieuwe examenopdrachten aanleveren
Als u een examenopdracht heeft die u graag wil delen met het Examenplatform, dan kunt u daarover contact opnemen met onze helpdesk. Het product zal dan door één van de ontwikkelaars worden bekeken en indien nodig in samenwerking met u en/of een ontwikkelgroep worden aangepast, zodat het aansluit bij de uitgangspunten van het Examenplatform Entree. Indien het product daarna formeel wordt vastgesteld, zal het voor alle aangesloten scholen beschikbaar worden gesteld via de examenbank.

Ontwikkelgroepen       
Alle examenproducten worden ontwikkeld met behulp van een ontwikkelgroep. In deze ontwikkelgroepen zitten docenten en waar mogelijk vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Aan elke ontwikkelgroep zijn één of meer ontwikkelaars vanuit de uitvoeringsinstantie verbonden. De ontwikkelgroepen ontwikkelen op basis van de input van het ontwikkelnetwerk en binnen uniforme kaders gezamenlijk nieuwe instrumenten waar behoefte aan is. Een ontwikkelgroep komt zo vaak bij elkaar als nodig is.

Vaststellen
Op het moment dat een instrument zonder wijzigingen wordt vastgesteld door de vaststellingscommissie, duurt het maximaal twee weken voordat dit wordt gepubliceerd in de examenbank. Soms stelt de vaststellingscommissie een instrument vast onder de voorwaarde dat er nog iets aan wordt gewijzigd. De uitvoeringsinstantie voert deze wijzigingen door en publiceert het instrument in principe ook binnen twee weken. Indien de wijzigingen eerst besproken moeten worden met de ontwikkelgroep, kan het publiceren langer duren. Alle instrumenten die in de examenbank worden aangeboden, zijn dus goedgekeurd door de vaststellingscommissie. Gelijktijdig met het publiceren van de instrumenten worden het productoverzicht en het wijzigingsoverzicht bijgewerkt.

Als een instrument niet wordt vastgesteld, dan wordt de ontwikkelgroep daarvan op de hoogte gesteld en wordt het ontwikkelproces opnieuw doorlopen.