Wijzigingsbeheer

Nieuwsbericht

Wijzigingsbeheer

6 februari 2018

Op advies van de Examencommissie heeft het bestuur ingestemd met een eenduidig wijzigingsbeheer. Om zo helder mogelijk met elkaar af te spreken wanneer welke wijzigingen worden doorgevoerd, heeft het bestuur het volgende vastgesteld.

  • Aanpassing in examenplan doorvoeren vóór 1 april zodat deze vanaf september in datzelfde jaar van kracht wordt (dit i.v.m. het vaststellen van het examenplan op de onderwijsinstelling). Versienummer wordt opgehoogd.
  • Inhoudelijke wijzigingen vóór 1 november van het kalenderjaar. Versienummer wordt opgehoogd.
  • Tekstuele aanpassingen vóór 1 november van het kalenderjaar. Versienummer wordt opgehoogd.
  • Spel- en grammatica fouten, fouten in lay-out/vormgeving of tekstuele inconsistenties kunnen doorlopend in het opleidingsjaar aangepast worden. Versienummer blijft gelijk.
  • Inconsistenties die gevolgen hebben voor de beoordeling kan doorlopend in het opleidingsjaar aangepast worden. Versienummer wordt opgehoogd.
  • De jaarlijkse evaluaties vinden begin september plaats.