Vergadering van aangeslotenen

Nieuwsbericht

Vergadering van aangeslotenen

6 februari 2018

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt op 8 februari aanstaande de eerste vergadering van aangeslotenen plaats. De uitnodiging en de agenda hebben jullie inmiddels ontvangen. De vergadering vindt plaats bij:

MeetINoffice, de Bleek 13 in Woerden
Tijdstip 13.30 – 15.30 uur

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Welkom
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen
   • Scholingstraject leden Examenadviescommissie en Vaststellingscommissie
   • Enquête Keuzedelen
   • Wijzigingsbeheer
  • Besluiten- en actielijst 12 oktober 2017
  • Voortgangsrapportage Begroting 2018
  • Bemensing van de Ontwikkelgroepen
  • Update Productoverzicht
  • Certificering Examenleverancier
  • Bewerkersovereenkomst
  • Rondvraag
  • Sluiting