Workshop nieuwe beoordelingssystematiek

Nieuwsbericht

Workshop nieuwe beoordelingssystematiek

7 oktober 2021

In dit nieuwe schooljaar is Examenplatform Entree gestart met een nieuwe beoordelingssystematiek. Deze zogeheten ‘driepuntsschaal’ is tijdens de Vergadering van Aangeslotenen op 17 september toegelicht. Voor degenen die hierbij niet aanwezig konden zijn óf nadere informatie behoeven, wordt er dit jaar twee keer een online workshop georganiseerd. Tijdens deze workshop komen de systematiek, beoordeling en het gewijzigde instrumentarium aan bod.

U kunt zich voor onderstaande workshops aanmelden via: [email protected].

Workshop Beoordelingssystematiek Examenplatform Entree
datum: 19 november
tijd: 15.00 – 16.30
locatie: digitaal (Microsoft Teams)

Workshop Beoordelingssystematiek Examenplatform Entree
datum: 10 december (tijdens de Vergadering van Aangeslotenen)
tijd: 13.30 – 15.30
locatie: digitaal (Microsoft Teams)