Bestuursvergadering 10 februari 2023

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 10 februari 2023

21 februari 2023

De bestuursvergadering werd voor het eerst bijgewoond door John Eijkemans, die op 9 januari bij Examenservices is gestart als nieuwe relatiemanager voor onder meer Examenplatform Entree. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
Het bestuur vergaderde over de volgende onderwerpen:

  • Het belangrijkste onderwerp was de voorbereiding van de themadag op 10 maart. Daarover elders in deze nieuwsbrief meer informatie. Ondertussen hebben alle bekende betrokkenen via Outlook een uitnodiging ontvangen. Laat vooral weten dat u die dag aanwezig bent!
  • Het gebruik van de examens van Examenplatform Entree door niet-bekostigde onderwijsinstellingen (private opleiders). Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt.
  • De offerte van Examenservices voor de activiteiten in 2023. De afstemming daarover loopt. Vooruitlopend op definitieve goedkeuring, lopen de reguliere activiteiten, zoals het doorontwikkelen van de laatste examenopdrachten, wel door.
  • De planning voor de aanpassingen van Praktijkbeoordelen aan de wensen van de scholen. De verwachting is dat het bestuur hier binnenkort definitief opdracht voor kan verlenen.