Bestuursvergadering 18 november 2022

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 18 november 2022

22 december 2022

Onder meer de volgende onderwerpen werden besproken:

  • Martijn Kool blijft in 2023 voorzitter; in overleg met de bedrijfstakgroep zal worden gezocht naar een opvolger.
  • De inzet van Praktijkbeoordelen wordt in 2023 gecontinueerd. Zie daarvoor ook het aparte bericht verderop in de nieuwsbrief.
  • Het bestuur heeft besloten dat er een examen voor het keuzedeel ‘Nederlands op weg naar 2F’ mag worden ontwikkeld.
  • Het bestuur is tevreden over de aanpak van de cesuurfout door scholen en uitvoeringsorganisatie. Uiteraard is er ook nog aandacht nodig om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.
  • In 2023 worden de resterende bestaande 14 examenopdrachten doorontwikkeld op basis van het nieuwe kwalificatiedossier.
  • In januari 2023 starten bij Examenservices twee nieuwe relatiemanagers. Eén van beiden zal Gijs Peeters opvolgen.