Bestuurslid gezocht!

Nieuwsbericht

Bestuurslid gezocht!

10 november 2022

Het Examenplatform Entree is op zoek naar een versterking van het bestuur. Als bestuurslid geeft u richting aan het beleid en u levert actief input tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast bewaakt u dat de uitvoering van activiteiten conform de gemaakte afspraken verloopt en draagt u beleid en uitvoering van de examenstichting uit naar de achterban.
Het bestuur komt jaarlijks vier tot maximaal zes keer bij elkaar, zowel online als fysiek. Daarnaast is het bestuur tijdens de vergadering van aangeslotenen (drie keer per jaar) vertegenwoordigd. De bestuursvergaderingen en vergaderingen van aangeslotenen worden begeleid door de uitvoeringsorganisatie. Hier vindt u meer informatie.