Bestuursvergadering 8 januari 2021

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 8 januari 2021

25 februari 2021

Op 8 januari is het bestuur voor de eerste keer dit kalenderjaar bij elkaar gekomen. De begroting voor 2021 is defintief vastgesteld en zal tijdens de deelnemersraad worden besproken met de aangeslotenen. In 2021 zal samen met Examenadviescommissie de beoordelingsystematiek worden geevalueerd. De uitkomst van het onderzoek naar examenresultaten zal hier ook in worden meegenomen. Daarnaast zal er een digitale beoordelingstool voor de aangeslotenen beschikbaar komen. Daarnaast zal het examenplatform een nieuw certificeringstraject doorlopen om te blijven voldoen aan de norm voor valide exameninstrumenten.