Vergadering van Aangeslotenen 29 januari 2021

Nieuwsbericht

Vergadering van Aangeslotenen 29 januari 2021

25 februari 2021

Tijdens deze eerste bijeenkomst met de leden heeft het bestuur de begroting voor 2021 toegelicht en aangegeven op welke kernacitiviteiten er dit jaar zal worden ingezet. Met name de inzet van een digitale beoordelingstool kan op veel steun rekenen vanuit de aangesloten. Deze zal met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar worden gesteld aan de leden. Tot slot is met de aanwezigen het defintieve Visie –en Beleidskader voor de komende jaren vastgesteld. Dit document geeft een goede houvast voor de te varen koers de komende jaren.