Bestuursvergadering 9 april 2021

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 9 april 2021

29 april 2021

Op 9 april heeft voor de 2e keer dit kalenderjaar een bestuursvergadering van het Examenplatform Entree plaatsgevonden. Het bestuur heeft kennisgenomen van het verslag van de examenadviescommissie. De adviezen en besluiten zijn grotendeels overgenomen door het bestuur. Naar aanleiding van het onderzoeksverslag omtrent de hoge examenresultaten heeft het bestuur ingestemd met de gegeven aanbevelingen. De bijbehorende acties zijn inmiddels al in gang gezet. Het bestuur heeft ten aanzien van de invoering van Praktijkbeoordelen niet ingestemd met het advies om dit in 1e instantie voor 1 profiel te starten. De doelstelling blijft om per 1 september 2021 het gehele kwalificatiedossier beschikbaar te stellen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om een vervolg te geven aan de beleidsdag die vorig jaar is gehouden. Op 2 juli 2021 zal het bestuur fysiek bij elkaar komen om verdere invulling te geven aan het beleidsplan.