Bijeenkomst Examenadviescommissie 26 maart

Nieuwsbericht

Bijeenkomst Examenadviescommissie 26 maart

29 april 2021

Op 26 maart heeft de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie in 2021 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de commissie onder meer advies gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Onderzoek examenresultaten
    • Naar aanleiding van het onderzoeksverslag omtrent de hoge examenresultaten heeft de examenadviescommissie ingestemd met de gegeven aanbevelingen. Onder meer wordt de beoordelingssystematiek gewijzigd, zullen de (kritische) criteria worden herzien en wordt er een servicedocument voor het criteriumgericht interview opgesteld.
  • Beoordelingssystematiek
    • De huidige tweepuntsschaal beoordelingssytematiek zal worden vervangen door een driepuntsschaal systematiek. Meer informatie volgt in de eerstvolgende editie van de nieuwsbrief.
  • Deskundigheidsbevordering
    • Er is besloten om tweejaarlijks een deskundigheidsbevordering door te voeren, waarbij wordt gekeken naar actuele kennis- en leerbehoeften.