Bestuursvergadering Examenplatform Entree 

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering Examenplatform Entree 

30 juni 2020

Op vrijdag 19 juni j.l. is het bestuur van het Examenplatform samengekomen voor een online vergadering. Het bestuur heeft vastgesteld dat de financiële resultaten binnen de begroting blijven, zoals deze voor dit boekjaar is opgesteld.

Het bestuur heeft een aantal adviezen van de Examenadviescommissie (EAC) besproken, zoals onder andere  het onderhoudsplan voor deze zomer. Daarnaast is er besloten hoe het onderzoek naar examenresultaten verder vormgegeven zal worden in verband met de coronamaatregelen. Tevens heeft ze verzoeken voor ontwikkelopdrachten voor nieuwe examenproducten beoordeeld. Hierover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Tot slot nog het navolgende: op 4 september 2020 vindt er een Beleidsdag plaats. Op deze dag zullen de leden van het bestuur, de leden van de EAC en de uitvoeringsorganisatie samen een blik op de toekomst werpen. Tijdens de beleidsdag zal de koers van het Examenplatform Entree voor de komende jaren besproken worden. De bevindingen en conclusies zullen op 25 september worden gepresenteerd tijdens de vergadering van aangeslotenen.

Deze bijeenkomst op 4 september is tevens de laatste bijeenkomst waarop Govert van Bezooijen als penningmeester en Frans van der Vlugt als secretaris deel uitmaken van het Bestuur. Zij zullen plaats maken voor 2 nieuwe bestuursleden.

  • Eugenie Duijndam van ROC Mondriaan. Eugenie zal met ingang van het nieuwe schooljaar de functie van secretaris overnemen van Frans van der Vlugt.
  • Brenda Bleecke van het Albeda College. Zij zal met ingang van het nieuwe schooljaar de functie van penningmeester overnemen van Govert van Bezooijen.

Uiteraard zal het Examenplatform op gepaste wijze afscheid nemen van Frans en Govert en wil zij op deze plek beide bestuursleden heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet.