Tevredenheidsenquête

Nieuwsbericht

Tevredenheidsenquête

25 mei 2020

Zoals eerder via de nieuwsbrief is gecommuniceerd voert het Examenplatform Entree elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en het organiseren van een evaluatiebijeenkomst. Tijdens deze evaluatiebijeenkomst (9 maart 2020) zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquête met de aanwezigen gedeeld.

Graag delen wij de uitkomsten van de tevredenheidsenquête ook met u. De rapportage van de enquête vindt u hier.
Op basis van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn ontwikkelwensen, een onderhoudsplan en voorstellen voor aanpassingen in specifieke exameninstrumenten opgesteld. Hierover wordt u uiteraard op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.