Deskundigheidsbevordering

Nieuwsbericht

Deskundigheidsbevordering

26 juli 2017

De leden van de vaststellingscommissie en de leden van de examenadviescommissie geven aan dat er behoefte is aan deskundigheidsbevordering om hun taak blijvend goed te kunnen uitoefenen. Examenservices is bezig met het opstellen van een scholingsprogramma voor alle examenstichtingen die zij ondersteunt. Na de zomer zal hierover meer duidelijkheid komen en kan worden gekeken of Examenplatform Entree hier ook aan deelneemt.