Evaluatie van het Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Evaluatie van het Examenplatform Entree

18 mei 2018

Nu het Examenplatform alweer geruime tijd actief is, wil het bestuur graag een evaluatie moment houden. Het bestuur streeft er naar om deze evaluatie in juni 2018 te laten plaatsvinden. Het doel is om te kijken of het Examenplatform Entree als examenstichting op de juiste wijze functioneert. Het platform is opgericht voor de ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten voor de Entree-opleidingen. Om slagvaardig te kunnen optreden zal er tijdens de vergadering van aangeslotenen aandacht worden besteed aan deze evaluatie en kunnen er al punten worden ingebracht door de aanwezige scholen.