Stand van zaken: vaststellen en ontwikkelen

Nieuwsbericht

Stand van zaken: vaststellen en ontwikkelen

17 mei 2018

De vaststellingscommissie heeft begin april vijf van de zes examenopdrachten vastgesteld. Het betreft hier specifiek Profiel 6: Mobiliteitsbranche.

De volgende vaststellingsbijeenkomst is op dinsdag 29 mei aanstaande. In die bijeenkomst worden verschillende opdrachten van verschillende profielen voorgelegd ter vaststelling. In totaal gaat het vooralsnog om zes nieuw ontwikkelde opdrachten. Dat betekent ook dat er voor de laatste vaststellingsbijeenkomst van het jaar (op vrijdag 22 juni) nog minimaal 21 opdrachten moeten worden ontwikkeld en vastgesteld. Hiervoor is vakinhoudelijke input een vereiste.

Het is nog steeds mogelijk om opdrachten aan te leveren via het format wat op de examenbank beschikbaar staat. Deze opdrachten kunnen vervolgens na tegenlezen worden voorgelegd aan de vaststellingscommissie. Voorwaarde hierbij is wel dat de opdrachten niet grotendeels overeenkomen met reeds beschikbare opdrachten.
Daarnaast bestaat de optie om contact te leggen via mailto:[email protected] om een examenontwikkelaar bij jou op school uit te nodigen, zodat er met docenten aan opdrachten kan worden gewerkt. Dit geldt voor de profielen:
– dienstverlening en zorg,
– bouwen, wonen en onderhoud,
– verkoop en retail,
– horeca, voeding en voedingsindustrie en
– installatie- en constructietechniek.

Graag horen wij van u!