Examenadviescommissie 10 juni

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 10 juni

1 juli 2022

Op 10 juni heeft de laatste bijeenkomst van de examenadviescommissie (EAC) in dit schooljaar plaatsgevonden. De EAC heeft tijdens deze bijeenkomst twee nieuwe leden mogen verwelkomen: René Potters (namens ROC Rivor) en Debby van den Aker (namens Da Vinci College).

De volgende punten zijn tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen:

 • Zomeronderhoud
  • Het document ‘Richtlijnen CGI’ is voor de tweede keer besproken en dit keer goedgekeurd. Het format krijgt een soort cesuur bij het aantal te bevragen beoordelingscriteria: per kerntaak mag 20% van de beoordelingscriteria bevraagd en beoordeeld worden met een criteriumgericht interview. Dat mogen echter geen kritische criteria zijn.
  • De EAC heeft zich gebogen over de nieuwe mappenstructuur die, met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier, per 1 september in de Examenbank staat.
 • Ontwikkelwensen
  • Twee ontwikkelwensen zijn door de EAC van advies voorzien:
   1. P7 HVV Een buffettafel opbouwen
   2. P9 MEI Zonnepanelen bevestigen
  • De feedback bij beide ontwikkelwensen wordt meegenomen naar de desbetreffende ontwikkelgroepen.
 • Tevredenheidsonderzoek
  • De rapportage over het tevredenheidsonderzoek voorgelegd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten besproken, zoals ontwikkelwensen die er lijken te liggen, de behoefte aan meer persoonlijk/telefonisch contact én de vraag naar digitalisering.
  • In de reguliere nieuwsbrief én de nieuwsbrief over het klanttevredenheidsonderzoek zat de uitnodiging voor de evaluatiebijeenkomst in mei. Die heeft wegens te weinig aanmeldingen geen doorgang gevonden. De EAC adviseert om toekomstig de aangeslotenen nogmaals per mail te attenderen om zodoende meer aanmeldingen te genereren.
 • Evaluatie EAC
  • De jaarlijkse evaluatie heeft plaatsgevonden. De EAC geeft aan de voorbereidingen en samenwerking met de uitvoeringsorganisatie als positief te ervaren. Dit schooljaar lagen er wel veel zaken en stukken voor.
  • Gezien de hoeveelheid en ‘verminderde concentratie’ tijdens digitale bijeenkomsten, is er besloten om volgend jaar minstens éénmaal fysiek bij elkaar te komen.

Aan het einde van de bijeenkomst namen we afscheid van Monique van der Kleijn, die namens het Summa College een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de EAC. Examenplatform Entree bedankt Monique nogmaals voor haar bijdrage en wenst Monique heel veel succes bij haar toekomstige werkzaamheden!