Bestuursvergadering 24 juni 2022

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 24 juni 2022

1 juli 2022

Binden, boeien en betrekken van de scholen
In het ochtendgedeelte heeft het bestuur uitgebreid gesproken over hoe Examenplatform Entree de scholen sterker kan binden, boeien en betrekken. Tijdens de vergadering van aangeslotenen op 16 september 2022 wordt hierover een terugkoppeling gegeven.

Praktijkbeoordelen
Daarnaast heeft het bestuur met de uitvoeringsorganisatie de pilot Praktijkbeoordelen besproken. De uitkomst is dat de pilot wordt verlengd tot en met 14 december 2022. Dit om zoveel mogelijk scholen de kans te geven deel te nemen aan de pilot en ervaring op te doen. Iedere school kan zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ‘Deelname Praktijkbeoordelen’.

Tevredenheidsonderzoek 
Er zijn 23 scholen aangesloten bij het Examenplatform Entree. De enquête is door 15 scholen ingevuld. De algehele waardering is goed. Het bestuur is tevreden over de uitkomsten van de enquête. De diverse tips en opmerkingen zijn besproken en worden ook nog met de aangeslotenen besproken. Het bestuur bedankt iedereen voor het invullen van de enquête en de waardevolle informatie.

Herziening kwalificatiedossier 
De voortgang van de examenontwikkeling bij het nieuwe kwalificatiedossier loopt volgens planning. De aangeslotenen zijn hier op 3 juni over geïnformeerd. Ook tijdens de bestuursvergadering is de voortgang besproken naar aanleiding van de meest recente vaststellingsbijeenkomst.

Tot slot heeft het bestuur het advies vanuit de examenadviescommissie overgenomen en twee ingediende ontwikkelwensen goedgekeurd. Lees hierover meer in onderstaand bericht.