Examenadviescommissie 9 juni 2017

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 9 juni 2017

29 juni 2017

De examenadviescommissie (EAC) is op 9 juni bijeengekomen. Naast het hieronder staande besluit over de werkwijze van het aanleveren van nieuwe opdrachten, is er gekeken naar de concrete invulling van mogelijke keuzedelen. De EAC is akkoord met de keuze voor een Ontwikkelgroep (OG) voor het Keuzedeel Verrijking Leervaardigheden. Het gaat om een OG speciaal voor alle te ontwikkelen keuzedelen. Voorafgaand aan het ontwikkeltraject kijkt de OG eerst nog naar het examenplan en stelt deze waar nodig bij, de EAC zal deze uiteindelijk goedkeuren. Direct na de zomer zal gestart worden met de ontwikkeling van het examenplan/examen voor het keuzedeel verrijking leervaardigheden. Om geen vertraging op te lopen is de werving van de leden voor deze OG al gestart.  Doel is om vier examens voor de keuzedelen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de Entree opleidingen. In het kader van kwaliteitsborging heeft de EAC een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een kwaliteitshandboek. Het format en de terminologie zal worden toegespitst op Entree, een werkgroep gaat dit nu voorbereiden voor de navolgende vergadering eind september. Tevens zal aan het bestuur worden voorgelegd of en op welke wijze het bedrijfsleven een rol kan krijgen. Binnenkort staan alle nieuwe vergaderdata op de website.