Vaststellingscommissie voortgang en update

Nieuwsbericht

Vaststellingscommissie voortgang en update

29 juni 2017

Op 30 mei en 15 juni heeft de vaststellingscommissie ervoor gezorgd dat er weer een groot aantal examenopdrachten is beoordeeld. Op dit moment zijn, op 28 producten na, alle aangeleverde examenopdrachten door de vaststellingscommissie beoordeeld. De laatste ronde om deze examenopdrachten te beoordelen staat gepland op 7 juli. Op de website www.examenplatformentree.nl staan alle beoordeelde examenproducten. Je vindt deze onder het tabblad examenbank. De examenopdrachten die zijn vastgesteld worden op dit moment verwerkt en in juli beschikbaar gesteld in de examenbank.

 

Voor het komend schooljaar is aan het Bestuur van Examenplatform Entree een besluit gevraagd om te bepalen voor welke profielen, en dan specifiek hoeveel opdrachten, er ontwikkeld kunnen worden. Er staat voor 12 juli een Bestuursvergadering gepland waar onder andere dit onderwerp op de agenda staat. Daarna zal vanuit Examenservices gestart worden met het inrichten van Ontwikkelgroepen om nieuwe of verbeterde examenopdrachten te ontwikkelen.