Nieuwe bestuursleden gezocht

Nieuwsbericht

Nieuwe bestuursleden gezocht

12 februari 2019

Het Examenplatform Entree zoekt per 1 augustus 2019 twee nieuwe bestuursleden voor de rol van:

Secretaris
Penningmeester

Huidig bestuur en werkzaamheden

Het Examenplatform Entree kent een Bestuur dat bestaat uit 5 bestuursleden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een bestuursondersteuner en een uitvoeringsorganisatie voor alle operationele werkzaamheden.
Het Bestuur komt 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. Vergaderingen duren doorgaans een dagdeel exclusief voorbereiding en reistijd. Daarnaast vinden er 3 vergaderingen van de aangesloten ROC’s per jaar plaats, waarbij het Bestuur ook vertegenwoordigd is.

Meer informatie op onze site
Op onze website vindt u de specifieke functieomschrijving voor een bestuurslid inclusief de taken en verantwoordelijkheden, die horen bij het Penningmeesterschap en bij de rol van Secretaris.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor één van deze taken, neem dan contact op met: Frans van der Vlugt, Secretaris van het Examenplatform Entree:
[email protected]
Mobiel : 06-13101340