Klankbordgroep Examenplatform Entree 12 januari 2019

Nieuwsbericht

Klankbordgroep Examenplatform Entree 12 januari 2019

12 februari 2019

Op 12 januari jl. zijn vertegenwoordigers van 11, bij Examenplatform Entree, aangesloten scholen samengekomen. Het doel van deze ontmoeting was om uit de praktijk feedback op te halen over de producten van Examenplatform Entree. Bestuurslid Jolanda Corvers heeft in de voorbereiding nadrukkelijk scholen gevraagd hieraan deel te nemen. Alleen op deze manier krijgt Examenplatform Entree een goed beeld van de gebruikerservaringen van de scholen, die de examens inzetten.

De navolgende scholen hebben deelgenomen aan de vergadering:
Summa College
Alfa College
Horizon College
Nova College
ROC Gilde Opleidingen
ROC Friese Poort
Hoornbeeck College
Arcus College
ROC Mondriaan
ROC Zadkine
Albeda College

Ontwikkelingsvoorstel
De uitkomsten worden vertaald in een ontwikkelingsvoorstel welke voorgelegd kan worden aan de Examencommissie. Verdere uitkomsten van deze klankbordgroep en keuzes, die daarin gemaakt kunnen worden, komen ook tijdens de VvA op 15 februari a.s. aan de orde.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst. En bedanken dan ook de deelnemende scholen voor hun constructieve bijdrage aan deze klankbordgroep.