Oproep contactpersonen netwerkgroep ontwikkeling en vaststelling

Nieuwsbericht

Oproep contactpersonen netwerkgroep ontwikkeling en vaststelling

9 oktober 2019

Zowel in de bestuursvergadering als in de vergadering van aangeslotenen is het besluit genomen om een netwerkgroep op te richten. De aanleiding hiervoor is de zoektocht naar goede vaststellers en naar goede leden voor de ontwikkelgroepen. Door per school een contactpersoon aan te wijzen, wordt het voor de stichting makkelijker om per ontwikkelopdracht de juiste bemensing te vinden en om de vaststellingscommissie op voldoende sterkte te brengen. De uitvoeringsinstantie kan makkelijker contact zoeken met de school en het verzoek neerleggen om tot voldoende bemensing te komen per project. Ook kan de inzet van de scholen gelijkmatig worden verspreid.

Wij verzoeken dan ook aan iedere school uiterlijk 1 december een contactpersoon te benoemen en deze door te geven aan het Examenplatform Entree via [email protected]