Nieuw cohortgebruik

Nieuwsbericht

Nieuw cohortgebruik

9 oktober 2019

In het verleden werkte het Examenplatform Entree met cohorten voor elk schooljaar. Aangezien Entree-opleidingen éénjarige opleidingen zijn en om onduidelijkheid te voorkomen, zullen we vanaf schooljaar 2019-2020 werken met één cohort: cohort vanaf 2016. De exameninstrumenten uit cohort 2017-2018 en cohort 2018-2019 zijn meegenomen naar het nieuwe cohort. Uiteraard zijn de producten aangepast op basis van de feedback, tijdens het zomeronderhoud. Alle hogere versienummers zijn in het nieuwe cohort naar 1 aangepast. De oudere versies van de exameninstrumenten zijn uit de examenbank verwijderd. Deze blijven op aanvraag beschikbaar. Alle exameninstrumenten zijn tijdens het zomeronderhoud vernieuwd, dus het advies is om de documenten van het nieuwe cohort te gebruiken.