Terugkoppeling vaststellingscommissie

Nieuwsbericht

Terugkoppeling vaststellingscommissie

26 juli 2017

Op 7 juli is de vaststellingscommissie bij elkaar geweest en heeft zij in totaal 19 examenopdrachten beoordeeld. Daarvan zijn er 13 vastgesteld. Bij 4 opdrachten was er onvoldoende feedback ontvangen van de tegenlezers en 2 konden om andere reden niet worden vastgesteld. Alle 13 vastgestelde examenopdrachten zijn inmiddels beschikbaar in de Examenbank. De inspanningen van de vaststellingscommissie hebben er toe geleid dat alle door de scholen aangeleverde opdrachten zijn beoordeeld.
 

In totaal zijn er sinds maart ruim 125 examenopdrachten beoordeeld door de commissie waarvan er nu in totaal 58 zijn vastgesteld en beschikbaar zijn in de Examenbank. Tevens heeft de vaststellingscommissie het advies uitgebracht om verdeeld over alle profielen in totaal 32 nieuwe opdrachten te ontwikkelen. Het bestuur neemt dit voorstel mee bij het opstellen van de begroting voor het komend schooljaar.