Bestuursvergadering Examenplatform Entree

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering Examenplatform Entree

26 juli 2017

Op 12 juli vergaderde het bestuur over de volgende onderwerpen:
 

Begroting

De insteek van het bestuur is om mede aan de hand van de adviezen van de examenadviescommissie en de vaststellingscommissie een verantwoorde begroting op te stellen voor het schooljaar 2017/2018. Hiervoor wordt gekeken naar inzet van de verschillende commissies en vooral de noodzaak om exameninstrumenten te ontwikkelen, te onderhouden of te vervangen. Tijdens de vergadering van aangeslotenen op 12 oktober zal de begroting worden gepresenteerd.
 

Keuzedelen

Het bestuur heeft besloten om nog preciezer te inventariseren aan welke keuzedelen er nu exact behoefte is om de ontwikkeling van examens voor keuzedelen betaalbaar te houden. Aan de scholen zal worden gevraagd welke keuzedelen zullen worden aangeboden en voor welke keuzedelen er binnen de school al examens beschikbaar zijn. Een korte enquête volgt na de zomer.
 

Meerjarenplan

De examenadviescommissie heeft een voorzet gedaan voor een meerjarenplanning. Deze is inmiddels in het bestuur besproken. Het bestuur heeft eerst gekeken naar het komende schooljaar en daar een aantal zaken in aangepast om de kosten te beperken. Wel is gekeken naar het aantal te ontwikkelen nieuwe examenopdrachten (zie ook verderop in deze nieuwsbrief) en wordt gekeken naar hoeveel examens voor keuzedelen er daadwerkelijk ontwikkeld kunnen worden. De meerjarenplanning wordt opnieuw geagendeerd bij de examenadviescommissie om deze verder in te richten.