Vaststellingsbijeenkomst 20 september 2019

Nieuwsbericht

Vaststellingsbijeenkomst 20 september 2019

9 oktober 2019

Op 20 september heeft de vaststellingscommissie weer vergaderd. Op de agenda stonden acht voorstellen voor wijzigingen in bestaande proeves en drie nieuwe proeves. De wijzigingen die vastgesteld zijn, zijn inmiddels doorgevoerd.

Op het wijzigingsoverzicht op de website is te zien om welke proeves het gaat. Belangrijk om te vermelden is dat de proeve P4 BWO “Profielen stellen en metselplaats in orde maken 15v1″ uit de examenbank verwijderd is. Deze proeve overlapte te veel met de proeve P4 BWO “Profielen stellen 1v1”.

Daarnaast stonden er bij het profiel Mobiliteit twee proeves in de bank waarbij de student een kleine onderhoudsbeurt moest uitvoeren voor een auto. Proeve P6 MB “Een kleine onderhoudsbeurt 16v1” is dan ook uit de examenbank verwijderd.

Van de drie nieuw aangeleverde proeves zijn twee proeves vastgesteld na doorvoeren wijzigingen. Het gaat om een proeve voor P4 BWO waarin een verharding gerepareerd wordt en een proeve P9 ICT waarin een stalen plaat bewerkt wordt. Op dit moment worden de wijzigingen nog doorgevoerd. Zodra dit gedaan is, zullen de proeves beschikbaar gesteld worden.

De volgende vaststellingsbijeenkomst staat gepland op 21 november.