Vergadering van Aangeslotenen 10 december

Nieuwsbericht

Vergadering van Aangeslotenen 10 december

17 december 2021

Op 10 december vond voor de laatste keer dit kalenderjaar de vergadering van aangeslotenen plaats dit jaar. Deze keer kende de bijeenkomst een andere opzet met name omdat er ook ruimte was ingebouwd voor een presentatie over de nieuwe beoordelingssystematiek. Alle aangeslotenen hebben inmiddels de powerpoint presentatie nagestuurd gekregen.

Tijdens het reguliere gedeelte stonden de navolgende punten op de agenda;

  • Planning Vergaderdata
  • Mededelingen vanuit de penningmeester
  • Hercertificering
  • Ontwikkelproces en -wensen
  • Vacatures ontwikkelleden
  • Vacatures commissieleden
  • Praktijkbeoordelen.nl

De begroting 2022 wordt de komende week door het bestuur afgerond. Zij neemt daarvoor de input van de aangeslotenen en de werkzaamheden die de uitvoeringsorganisatie geoffreerd heeft voor het komende kalenderjaar mee. Begin januari wordt de begroting voorgelegd aan alle leden. Daarnaast is het facturatieproces aan de scholen op gang gekomen, net als het aangaan van overeenkomsten met de diverse commissieleden.

De uitvoeringsorganisatie heeft een update gegeven over de nieuwe systematiek, de stand van zaken qua exameninstrumenten die worden ontwikkeld en de voortgang met betrekking tot de invoering van de online beoordelingstool Praktijkbeoordelen.

Ondanks dat er zich in de afgelopen periode een aantal leden hebben aangemeld om bij te dragen aan de diverse ontwikkelgroepen en commissies, blijft de noodzaak om alle openstaande vacatures in te vullen nog steeds hoog.

De volgende vergadering van aangeslotenen staat gepland op 11 februari 2022 van 13:00 tot 16:00 uur, direct na de ALV Btg Entree. U kunt hiervoor binnenkort de uitnodiging verwachten.