Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek – Beoordelingssystematiek

26 november 2021

In elke nieuwsbrief lichten we gedeelte toe uit Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree. Het kwaliteitshandboek is te vinden in de examenbank.
In deze editie leest u meer over de beoordelingsmethodiek, -systematiek en cesuur.

Beoordelingsmethodiek
Om de prestatie van de student te kunnen beoordelen is een beoordelingsmethodiek noodzakelijk. Het Examenplatform Entree hanteert een analytische beoordelingssystematiek. Bij analytisch beoordelen worden alle beoordelingscriteria afzonderlijk beoordeeld. De beoordeling is opgebouwd uit gedrags- en productcriteria.

In de beoordeling van de gedragingen en handelingen wordt gebruikgemaakt van een driepuntsschaal. Dat betekent dat er voor een beoordelingscriterium een 0 (onvoldoende), 1 (voldoende) of 2 (goed)  gegeven kan worden. Hier is voor gekozen om onderscheid te kunnen maken in de beoordeling. De beoordelaars baseren hun keuze voor een 0-, 1- of 2-score op basis van portretten, die zijn opgenomen in het beoordelingsformulier.

Door een (gewogen) som te nemen van het totaal aantal behaalde punten per werkproces wordt het eindoordeel per kerntaak bepaald. Het minimaal te behalen punten wordt telkens per kerntaak aangegeven. Daarnaast is per werkproces minimaal één criteria als kritisch aangemerkt. De keuze voor de kritische criteria wordt gebaseerd op de kern van het werkproces. De kritische criteria zijn in het beoordelingsformulier aangeduid met een *. Om een voldoende te kunnen behalen voor de kerntaak mag een student geen onvoldoende scoren op de kritische criteria.

Bij het toekennen van het eindoordeel in het verslag wordt het resultaat van een kerntaak uitgedrukt in een onvoldoende, voldoende of goed. Tevens is het mogelijk om het resultaat om te rekenen naar een cijfer.

Cesuur
De eindbeoordeling wordt per kerntaak vastgelegd. Voor een eenduidige en betrouwbare beoordeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Van een voldoende oordeel per kerntaak moet de student bij minimaal 67% van de beoordelingscriteria een voldoende scoren.
  • De kritische criteria moet de student minimaal op voldoende niveau laten zien.

Bij een keuzedeelexamen wordt een eindoordeel gegeven voor het gehele keuzedeel. Als een keuzedeel uit meerdere kerntaken bestaat, wordt in het verantwoordingsdocument en de beoordelingsformulieren aangegeven hoe het eindoordeel voor het gehele keuzedeel tot stand komt.