Vergadering van Aangeslotenen 15 februari 2019

Nieuwsbericht

Vergadering van Aangeslotenen 15 februari 2019

12 februari 2019

Op 15 februari 2019 houdt het Examenplatform Entree haar eerste Vergadering van Aangeslotenen van 2019. Het Bestuur roept alle, bij Examenplatform Entree, aangesloten scholen met klem op om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. De vergadering wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in:
MeetINoffice
De Bleek 13
3447 GV Woerden

Op de agenda staan de navolgende onderwerpen:
1. Financieel Jaarverslag;
2. Uitkomsten Klankbordbijeenkomst;
3. Voortgangsrapportage (financieel & ontwikkeltechnisch);
4. Brainstormsessie ontwikkelbudget;
5. Actuele ontwikkelingen m.b.t. Certificering.

Namens het Bestuur: “Graag tot ziens in Woerden op 15 februari 2019”.